കേരള സർക്കാർ 2024 പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

0
35
കേരള സർക്കാർ 2024 പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!
കേരള സർക്കാർ 2024 പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

കേരള സർക്കാർ 2024 പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കലണ്ടർ. നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് അടുത്ത വർഷമായ 2024-ലെ പൊതു അവധികൾക്കും അവധികളുടെ പട്ടികയ്ക്കും മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി

2024-ലേ അവധി ദിനങ്ങൾ:

ജനുവരി 2- മന്നം ജയന്തി 

ജനുവരി 26- റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനം

ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അവതികളില്ല.

മാർച്ച് 8-ശിവരാത്രി 

മാർച്ച്12-അയ്യാവൈകുണ്ഠസ്വാമി ജയന്തി

മാർച്ച് 28-പെസഹ വ്യാഴം 

മാർച്ച് 29-ദുഃഖവെള്ളി 

മാർച്ച് 31-ഈസ്റ്റർ

ഏപ്രിൽ 1-ബാങ്കുകളുടെ സാമ്പത്തിക വർഷ സമാപനം

ഏപ്രിൽ 10-റംസാൻ 

ഏപ്രിൽ14-ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ ജയന്തി, വിഷു

മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഓരോ അവധി ദിനങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്.

മെയ് 1-മെയ് ദിനം

ജൂൺ 17-ബക്രീദ് 

ജൂലായ് 16- മുഹറം 

ഓഗസ്റ്റ് 3-കർക്കടക വാവ്

ഓഗസ്റ്റ് 15-സ്വാതന്ത്ര്യദിനം

ഓഗസ്റ്റ്19-ആവണി അവിട്ടം

ഓഗസ്റ്റ് 20-ശ്രീനാരായണ ഗുരുജയന്തി

ഓഗസ്റ്റ് 26-ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി

ഓഗസ്റ്റ് 28-അയ്യങ്കാളി ജയന്തി

സെപ്റ്റംബർ 16-മൂന്നാം ഓണം

സെപ്റ്റംബർ 17-നാലാം ഓണം, വിശ്വകർമദിനം

സെപ്റ്റംബർ 21-ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി

ഒക്ടോബർ 2-ഗാന്ധി ജയന്തി

ഒക്ടോബർ 31-ദീപാവലി

ഡിസംബർ 25-ക്രിസ്മസ്

നിയന്ത്രിത ഒഴിവുകളായി വരുന്നത് മാർച്ച് 12, അയ്യാ വൈകുണ്ഠ സ്വാമി ജയന്തി (നാടാർ സമുദായം), ഓഗസ്റ്റ് 19 ആവണി അവിട്ടം (ബ്രാഹ്മണ സമുദായം), സെപ്തംബർ 17 വിശ്വകർമ ജയന്തി (വിശ്വകർമ സമുദായം) എന്നിവയാണ്.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here