സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പർ ഓഫർ: ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്!!

0
15
സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പർ ഓഫർ: ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്!!
സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പർ ഓഫർ: ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്!!

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പർ ഓഫർ: ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്!!

ദീപാവലി, ദസറ തുടങ്ങിയ ആഘോഷവേളകളിൽ വിവിധ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 4% ശമ്പള വർദ്ധനവ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 2023 നവംബർ മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി ഏഴാം ശമ്പള ബാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കാൻ കർണാടക സർക്കാർ ഒരുങ്ങുകയാണ്. 2022 നവംബറിൽ സ്ഥാപിതമായ ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ അതിന്റെ ശുപാർശകൾ അടുത്ത മാസം അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജി. പരമേശ്വര മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കർണാടകയിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിക്കൊണ്ട് ശമ്പള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഇതിനകം ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, പുതിയ പെൻഷൻ സ്കീമിന് (എൻപിഎസ്) പകരം പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി (ഒപിഎസ്) കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്, റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയെ നയിക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ഒരു നല്ല സംഭവവികാസത്തിൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കർണാടക ആരോഗ്യ സഞ്ജീവിനി പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ കർണാടക സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നു. കൂടാതെ, അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2.5 ലക്ഷം ഒഴിവുള്ള സർക്കാർ തസ്തികകൾ നികത്താനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അതിമോഹമായ പദ്ധതികളുണ്ട്.

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here