വിദ്യാർഥികൾ ഇനി വീട്ടിലിരിക്കണം: എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഈ ദിവസം വരെ അടച്ചിടും !!

0
16
വിദ്യാർഥികൾ ഇനി വീട്ടിലിരിക്കണം: എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഈ ദിവസം വരെ അടച്ചിടും !!
വിദ്യാർഥികൾ ഇനി വീട്ടിലിരിക്കണം: എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഈ ദിവസം വരെ അടച്ചിടും !!

വിദ്യാർഥികൾ ഇനി വീട്ടിലിരിക്കണം: എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഈ ദിവസം വരെ അടച്ചിടും !!

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതിനാൽ ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ സ്‌കൂളുകളും അടച്ചിടുമെന്ന് ഡൽഹി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അതിഷി അറിയിച്ചു. ഡൽഹി-എൻസിആറിൽ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡക്സ് (എക്യുഐ) വഷളായതിനാൽ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ നടപടി. മലിനീകരണ തോത് ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുന്നതിനാൽ പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകൾ അടച്ചിടും, കൂടാതെ 6 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ അധ്യാപനത്തിലേക്ക് മാറാൻ സ്‌കൂളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക പ്രകാരം മലിനീകരണ തോത് വർധിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് നവംബർ 3, 4 തീയതികളിൽ പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകൾ അടച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ 415-ൽ നിന്ന് 460-ലേക്ക് വഷളാകുന്നു.

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here