സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: ബിരുദധാരികൾ യോഗ്യരാണ് | | അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!

0
77
സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023: ബിരുദധാരികൾ യോഗ്യരാണ് | | അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!
സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023: ബിരുദധാരികൾ യോഗ്യരാണ് | | അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!

സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023: ബിരുദധാരികൾ യോഗ്യരാണ് | | അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക: സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൗൺസിലർ എഫ്‌എൽസിസി, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അപേക്ഷാ ഫോം തപാൽ വഴി അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി 05.06.2023.

ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ:

ബോർഡിന്റെ പേര് Central Bank of India
തസ്തികയുടെ പേര് Counselor FLCC & Office Assistant
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം വിവിധം
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത യുജിസി അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം / ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
പ്രവർത്തി പരിചയം 0-3 years
പ്രായ പരിധി 35-65 വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ളവരും ആരോഗ്യമുള്ളവരും
ശമ്പളം Rs.12,000-15,000/-
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി Interview
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി ഓഫ്‌ലൈൻ
അഡ്രെസ്സ് Counselor FLCC-

Regional Manager, Central Bank of India,

Regional Office Ratlam,
Near Hotel Lawanaya Palace Mhow Neemuch Road Salakhedi Ratlam Pin-457001

Office Assistant-

Regional Manager/Chairman,

Local Advisory Committee,

Central Bank of India,

Regional Office Near Hotel Lawanya Palace Mhow Neemuch Road Salakhedi Dist-Ratlam

അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി 05.06.2023
Notification Link (Counselor FLCC) CLICK HERE
Notification Link (Office Assistant) CLICK HERE
Official Website link CLICK HERE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here