ഈ തീയതികളില്‍ സെർവീസുകളിൽ വന്ന മാറ്റം: റെയിൽവേ ട്രെയിനുകൾ റദ്ധാക്കി!!!

0
12
ഈ തീയതികളില് സെർവീസുകളിൽ വന്ന മാറ്റം: റെയിൽവേ ട്രെയിനുകൾ റദ്ധാക്കി!!!
ഈ തീയതികളില് സെർവീസുകളിൽ വന്ന മാറ്റം: റെയിൽവേ ട്രെയിനുകൾ റദ്ധാക്കി!!!
ഈ തീയതികളില്‍ സെർവീസുകളിൽ വന്ന മാറ്റം: റെയിൽവേ ട്രെയിനുകൾ റദ്ധാക്കി!!!

നവംബർ 18, 19 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ നിരവധി ട്രെയിൻ സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ചില സർവീസുകളുടെ പൂർണവും ഭാഗികവുമായ റദ്ദാക്കലും വിവിധ ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടലും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിർദ്ദിഷ്‌ട തീയതികളിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളും അവരുടെ യാത്രാ പ്ലാനുകളിലെ മാറ്റങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് അപ്‌ഡേറ്റ് ആയി തുടരാൻ യാത്രക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

നവംബർ 18-ന് റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ:

 • 16603 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-തിരുവനന്തപുരം മാവേലി എക്സ്പ്രസ്
 • 06018 എറണാകുളം-ഷൊർണൂർ മെമു
 • 06448 എറണാകുളം-ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ

നവംബർ 19-ന് റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ:

 • 16604 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-മംഗലാപുരം മാവേലി എക്സ്പ്രസ്
 • 06017 ഷൊർണൂർ-എറണാകുളം മെമു
 • 06439 ഗുരുവായൂർ-എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ
 • 06453 എറണാകുളം-കോട്ടയം എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ
 • 06434 കോട്ടയം-എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ

ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ:

 • 22656 ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ-എറണാകുളം പ്രതിവാര സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്‌സ്പ്രസ് 17ന് പുറപ്പെടുന്ന ഷൊർണൂരിനും എറണാകുളത്തിനും ഇടയിൽ റദ്ദാക്കി.
 • 16127 ചെന്നൈ എഗ്മോർ-ഗുരുവായൂർ എക്‌സ്പ്രസ് എറണാകുളത്തിനും ഗുരുവായൂരിനുമിടയിൽ 17-ന് റദ്ദാക്കി.
 • 16128 ഗുരുവായൂർ-ചെന്നൈ എഗ്‌മോർ എക്‌സ്‌പ്രസ് 18-ന് ഗുരുവായൂരിനും എറണാകുളത്തിനും ഇടയിൽ റദ്ദാക്കി.
 • 16630 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മലബാർ എക്‌സ്‌പ്രസ് 18-ന് ഷൊർണൂരിനും തിരുവനന്തപുരത്തിനും ഇടയിൽ റദ്ദാക്കി.
 • 16629 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-മംഗലാപുരം സെൻട്രൽ മലബാർ എക്‌സ്പ്രസ് 19ന് തിരുവനന്തപുരത്തിനും ഷൊർണൂരിനുമിടയിൽ റദ്ദാക്കി.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here