പ്രതിപക്ഷ നിലപാടുകളെ മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു: നവകേരള സദസ്സിനെതിരായ വിമര്ശനങ്ങളെയാണ് ശാസിച്ചത്!!

0
6
പ്രതിപക്ഷ നിലപാടുകളെ മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു: നവകേരള സദസ്സിനെതിരായ വിമര്ശനങ്ങളെയാണ് ശാസിച്ചത്!!
പ്രതിപക്ഷ നിലപാടുകളെ മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു: നവകേരള സദസ്സിനെതിരായ വിമര്ശനങ്ങളെയാണ് ശാസിച്ചത്!!
പ്രതിപക്ഷ നിലപാടുകളെ മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു: നവകേരള സദസ്സിനെതിരായ വിമര്ശനങ്ങളെയാണ് ശാസിച്ചത്!!

നവകേരള സദസ് (എൻകെഎസ്) സംബന്ധിച്ച പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിഷേധാത്മക നിലപാടിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിമർശിച്ചു, അവരുടെ വിനാശകരമായ മനോഭാവം വിമർശനങ്ങളോട് രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതികരിക്കാൻ സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ് പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി, മന്ത്രിമാർ എൽഡിഎഫ് വക്താക്കളായിട്ടല്ല, സർക്കാർ പ്രതിനിധികളായാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് പിണറായി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഒരു പിആർ ഏജൻസിയാണ് എൻകെഎസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അവകാശവാദങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച വിജയൻ, വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ആളുകളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം നിരീക്ഷിക്കാൻ വിമർശകരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പിഎംഎവൈ പോലുള്ള പദ്ധതികളിൽ ഫണ്ട് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും അനാവശ്യ വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ പുരോഗതി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് വിജയൻ ആരോപിച്ചു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here