ജീവനക്കാർക്കുള്ള ബമ്പർ പ്രഖ്യാപനം : ദുർഗാ ബോണസ് 5300 രൂപ നേടൂ!!!

0
23
ജീവനക്കാർക്ക് വലിയ വാർത്തയുമായി സർക്കാർ : ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നവംബറിൽ നടപ്പാക്കും!!!
ജീവനക്കാർക്ക് വലിയ വാർത്തയുമായി സർക്കാർ : ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നവംബറിൽ നടപ്പാക്കും!!!

ജീവനക്കാർക്കുള്ള ബമ്പർ പ്രഖ്യാപനം : ദുർഗാ ബോണസ് 5300 രൂപ നേടൂ!!!

പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ പോലീസ്, കൊൽക്കത്ത പോലീസ്, ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആശാ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്ക് 5,300 രൂപ ദുർഗാ പൂജ ബോണസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബാനർജി വിവിധ പോലീസ് കേഡർമാർക്കിടയിൽ ഐക്യം ഊന്നിപ്പറയുകയും പശ്ചിമ ബംഗാൾ പോലീസിലെ സിറ്റിസൺ വോളന്റിയർമാർക്കും ആശാ പ്രവർത്തകർക്കും 5,300 രൂപയുടെ പൂജ ബോണസ് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രഖ്യാപനം ഉത്സവ സീസണിൽ ഈ അവശ്യ സേവന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ യോജിപ്പും ഉൾക്കൊള്ളലും വളർത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here