കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസ വാർത്ത : KSRTC ദീപാവലി പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തും !!

0
12
കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസ വാർത്ത : KSRTC ദീപാവലി പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തും !!
കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസ വാർത്ത : KSRTC ദീപാവലി പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തും !!

കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസ വാർത്ത : KSRTC ദീപാവലി പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തും !!

ദീപാവലി അവധിക്കാലത്ത് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മലയാളികളുടെ ആവശ്യം വർധിച്ചതിനാൽ, കേരള, കർണാടക ആർടിസികൾ പ്രത്യേക സർവീസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. നവംബർ 10ന് കർണാടക ആർടിസി കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് 12 പ്രത്യേക സർവീസുകൾ നടത്തും. അതേസമയം, കേരള ആർടിസി പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നതിനായി 20-ലധികം പ്രത്യേക ബസുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക RTC ബസുകളുടെയും ബുക്കിംഗ് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ വിറ്റുതീർന്നു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയായി, ലഭ്യമായ എല്ലാ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റുതീർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അധിക പ്രത്യേക സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചിപ്പിച്ചു, തിരക്കേറിയ സീസണായതിനാൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി വിറ്റുതീർന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here