ജീവനക്കാർക്ക്  നിരാശ: ശമ്പളം പിന്നെയും മുടങ്ങി !!

0
19
ജീവനക്കാർക്ക്  നിരാശ: ശമ്പളം പിന്നെയും മുടങ്ങി !!
ജീവനക്കാർക്ക്  നിരാശ: ശമ്പളം പിന്നെയും മുടങ്ങി !!

ജീവനക്കാർക്ക്  നിരാശ: ശമ്പളം പിന്നെയും മുടങ്ങി !!

എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനുകളുടെ ഒന്നിലധികം പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് പേയ്‌മെന്റ് മുടങ്ങിയതിനാൽ കെഎസ്‌ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മറ്റൊരു തിരിച്ചടി നേരിടുന്നു. എല്ലാ മാസവും 10-നകം ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടതോടെയാണ് ഈ പ്രശ്‌നം ഉടലെടുത്തത്. ശമ്പള വിതരണത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസിയെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും 57 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ശമ്പളം ഇപ്പോഴും നൽകിയിട്ടില്ല. ശമ്പളവിതരണത്തിന് 20 കോടി വകയിരുത്തുമെന്ന് സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ധനവകുപ്പ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഈ കാലതാമസം നിലവിലെ മാസത്തെ ശമ്പളത്തെ മാത്രമല്ല, സെപ്റ്റംബറിലെ ശമ്പള കുടിശ്ശികയെയും വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുടെ രണ്ട് മാസത്തെ പെൻഷനെയും ബാധിക്കുന്നു, ഇത് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here