തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം: സ്ത്രീകൾക്ക് 15,000 രൂപ വാർഷിക ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം!!!

0
19
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം: സ്ത്രീകൾക്ക് 15,000 രൂപ വാർഷിക ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം!!!
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം: സ്ത്രീകൾക്ക് 15,000 രൂപ വാർഷിക ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം!!!
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം: സ്ത്രീകൾക്ക് 15,000 രൂപ വാർഷിക ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം!!!

ഛത്തീസ്ഗഢ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിനിൽക്കെ, രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചാരണത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വാഗ്ദാനവുമായി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി. വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 15,000 രൂപ വാർഷിക ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിവർഷം 12,000 രൂപ നൽകുമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ബിജെപിയുടെ പ്രകടനപത്രികയുടെ വാഗ്ദാനത്തോടുള്ള തന്ത്രപരമായ പ്രതികരണമായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഈ പ്രതിബദ്ധതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ആകെയുള്ള 90 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ 20 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നവംബർ 7 ന് നടന്നു, ബാക്കി 70 സീറ്റുകളിൽ നവംബർ 17 ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. വോട്ടെണ്ണൽ അടുത്ത മാസം 3 ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here