2,389 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം: കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധിക്കും, ആശങ്കയോടെ ജനങ്ങൾ!!!

0
19
2,389 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം: കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധിക്കും, ആശങ്കയോടെ ജനങ്ങൾ!!!
2,389 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം: കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധിക്കും, ആശങ്കയോടെ ജനങ്ങൾ!!!

2,389 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം: കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധിക്കും, ആശങ്കയോടെ ജനങ്ങൾ!!!

ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ യോഗം ചേരുന്നതിനാൽ ഈ ആഴ്ച അവസാനം കേരളം വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധന പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2,389 കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക നഷ്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് യൂണിറ്റിന് 41 പൈസ വീതം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് (കെഎസ്ഇബി) ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വരണ്ട മൺസൂൺ, പൊതുവിപണിയിലെ വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധന, 465 മെഗാവാട്ട് പദ്ധതി റദ്ദാക്കൽ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ കെഎസ്ഇബിയുടെ സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾക്ക് കാരണമായി. ഹൈ ടെൻഷൻ, എക്‌സ്‌ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂമേഴ്‌സ് അസോസിയേഷനുകൾ ആരംഭിച്ച നിയമനടപടികൾ കാരണം. സംസ്ഥാന രൂപീകരണ ആഘോഷങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന കേരളീയം പരിപാടിയും കണക്കിലെടുത്ത് പ്രഖ്യാപനം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here