ജനങ്ങൾ ഇനി കഷ്ടപ്പെടാനില്ല: റേഷൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇനി ഇത് മതി!!!

0
36
നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലേ? പകരം
നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലേ? പകരം "My Ente Ration Card App" ഉപയോഗിക്കാം!!

ജനങ്ങൾ ഇനി കഷ്ടപ്പെടാനില്ല: റേഷൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇനി ഇത് മതി!!

റേഷൻ കാർഡ് അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അംഗീകരിച്ചാലുടൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് റേഷൻ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നിടത്ത് ഇ-റേഷൻ കാർഡ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. സംവിധാനത്തിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് റേഷൻ സേവനങ്ങളുടെ ലഭ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ കാർഡ്/പിഡിഎസ് സംവിധാനം കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ ആക്കുന്നതിനുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് എന്റ റേഷൻ കാർഡ് ആപ്പ്.

എന്റ റേഷൻ കാർഡ് ആപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

  • നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ തുറക്കുക.
  • ഇപ്പോൾ, റേഷൻ കാർഡ് നൽകുക.
  • ഇപ്പോൾ, റേഷൻ കാർഡ് ആപ്പ് ഓപ്ഷൻ ദൃശ്യമാകും.
  • ഇപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • ഇപ്പോൾ, ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും, ആപ്പിൽ ലഭ്യമായ സേവനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ തുറന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.
  • വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ പേജുകളും ഒഴിവാക്കി ആപ്പിന്റെ ഹോംപേജിലേക്ക് പോകുക.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here