ഇനി റേഷൻ കാർഡ് കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കണ്ട: ഈ ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി!!

0
17
ഇനി റേഷൻ കാർഡ് കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കണ്ട: ഈ ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി!!
ഇനി റേഷൻ കാർഡ് കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കണ്ട: ഈ ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി!!

ഇനി റേഷൻ കാർഡ് കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കണ്ട: ഈ ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി!!

കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റേഷൻ കാർഡ്/പിഡിഎസ് സംവിധാനം കൂടുതൽ ഡിജിറ്റലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എന്റ റേഷൻ കാർഡ് ആപ്പ്. ഇത് കൂടുതൽ സുതാര്യത കൊണ്ടുവരാനും റേഷൻ സേവനങ്ങളുടെ ലഭ്യത എളുപ്പമാക്കാനും സഹായിക്കും. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന റേഷൻ കാർഡ് ആപ്പിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കുക-നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള റേഷൻ കാർഡിന്റെ തരം, അപേക്ഷാ നില, കൂടാതെ സപ്ലൈസിന്റെ പ്രതിമാസ വിഹിതം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന അവരുടെ റേഷൻ കാർഡുകളുടെ പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

 • റേഷൻ കാർഡിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ സുരക്ഷിതമാണ് കൂടാതെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സുരക്ഷിതമായ ആക്സസ് നൽകുന്നു.
 • ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ വഴി മാത്രമേ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.
 • ഒരു ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദ ഇന്റർഫേസ് നൽകുന്നു, അവരുടെ മാതൃഭാഷയിൽ വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

"എന്റെ റേഷൻ കാർഡ്" മൊബൈൽ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം??

 • ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോകുക.
 • തുടർന്ന് 'എന്റെ റേഷൻ കാർഡ്' മൊബൈൽ ആപ്പ് തിരയുക.

തുടർന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. "എന്റെ റേഷൻ കാർഡ്" മൊബൈൽ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം??

 • "എന്റെ റേഷൻ കാർഡ്" എന്ന ആപ്പ് തുറക്കുക.
 • 'റേഷൻ കാർഡ്', 'അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്' എന്നിവ കാണിച്ച് ഒരു
  സ്‌ക്രീൻ പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യും.
 • അതിൽ 'APPLICATION STATUS' എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
 • 'എന്റെ കാർഡ് കാണുക' എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് തയ്യാറാകും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here