നിങ്ങൾ ഫ്രഷേറാണോ?? പ്രവർത്തിപരിചയം ആവിശ്യമില്ല, ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിനായി അപേക്ഷിക്കു!!!

0
18
നിങ്ങൾ ഫ്രഷേറാണോ?? പ്രവർത്തിപരിചയം ആവിശ്യമില്ല, ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിനായി അപേക്ഷിക്കു!!!
നിങ്ങൾ ഫ്രഷേറാണോ?? പ്രവർത്തിപരിചയം ആവിശ്യമില്ല, ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിനായി അപേക്ഷിക്കു!!!

നിങ്ങൾ ഫ്രഷേറാണോ?? പ്രവർത്തിപരിചയം ആവിശ്യമില്ല, ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിനായി അപേക്ഷിക്കു!!! എക്‌സാംസ്ഡെയ്‌ലി, PSC, SSC, ബാങ്കിംഗ്, റെയിൽവേ തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കായി ഞങ്ങൾ കരിയർ ഗൗത്ത് ഇൻഫർമേറ്റീവ് കോച്ചിംഗ് നൽകുന്ന മികച്ച ഓൺലൈൻ കോച്ചിംഗ് അക്കാദമിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോൺടെന്റ് റൈറ്റർമാരെയും അധ്യാപകരെയും നിയമിക്കുന്നു. കോൺടെന്റ് റൈറ്റേഴ്സിനായി ഞങ്ങൾ പുതുമുഖങ്ങളെയും പരിചയസമ്പന്നരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും നിയമിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്‌ ഉടൻ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അഭിമുഖത്തിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ബോർഡിന്റെപേര്

Examsdaily

തസ്തികകളുടെപേര്

കോൺടെന്റ്റൈറ്റർ ടീച്ചേഴ്‌സ്

വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത

ഏതെങ്കിലുംവിഷയത്തിൽ ബിരുദംനേടിയവർ
പ്രവർത്തിപരിചയം

നിർബന്ധമില്ല

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്രീതി

ഇന്റർവ്യൂ,

കോൺടെന്റ്റൈറ്റർ:നിങ്ങള്ക്ക്ഒരുവിഷയംതരുന്നതായിരിക്കും, അതിനെപറ്റിഒരുകോൺടെന്റ്എഴുതണം.

ടീച്ചേഴ്‌സ്:അധ്യാപകപരിചയവുംകെപിഎസ്‌സി യെകുറിച്ച്അറിവ്ഉണ്ടായിരിക്കണം

അപേക്ഷിക്കേണ്ടരീതി ഓൺലൈൻ
സംശയങ്ങൾക്ക്ബന്ധപ്പെടാൻ വാട്സാപ്പ്/ വിളിക്കുക: 7708552255

ഇമെയിൽ: [email protected]

Application Link CLICK HERE
Website CLICK HERE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here