ധനമന്ത്രി ഊന്നിപ്പറയുന്നു: പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള പകുതി തുക മതി!!

0
16
ധനമന്ത്രി ഊന്നിപ്പറയുന്നു: പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള പകുതി തുക മതി!!
ധനമന്ത്രി ഊന്നിപ്പറയുന്നു: പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള പകുതി തുക മതി!!
ധനമന്ത്രി ഊന്നിപ്പറയുന്നു: പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള പകുതി തുക മതി!!
സംസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാത്തതാണ് കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. അർഹമായ ഫണ്ട് കേന്ദ്രം തടഞ്ഞുവെച്ചതിനാൽ ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ സേവനങ്ങളെ ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനം സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ബാലഗോപാൽ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. 24ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, കുടിശ്ശികയുള്ള ഫണ്ടിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചാൽ പ്രതിസന്ധി ലഘൂകരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കേരളം പോലുള്ള ബിജെപി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച ബാലഗോപാൽ, നിയമാനുസൃതമായ കടമെടുക്കൽ ഓപ്ഷനുകൾ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫണ്ട് വിതരണം വൈകുന്നതിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ നിയമപോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here