മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആശങ്കയിൽ: ലൈസൻസ് ഫീസ് പതിന്മടങ്ങ് വർധിപ്പിച്ചു!!!

0
8
മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആശങ്കയിൽ: ലൈസൻസ് ഫീസ് പതിന്മടങ്ങ് വർധിപ്പിച്ചു!!!
മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആശങ്കയിൽ: ലൈസൻസ് ഫീസ് പതിന്മടങ്ങ് വർധിപ്പിച്ചു!!!
മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആശങ്കയിൽ: ലൈസൻസ് ഫീസ് പതിന്മടങ്ങ് വർധിപ്പിച്ചു!!!

12 മുതൽ 14 മീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള ചെറു യന്ത്രവത്കൃത മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾക്ക് സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് വാർഷിക ലൈസൻസ് ഫീസിൽ പത്തിരട്ടി വർധന ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഉപജീവനമാർഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുൻകൂർ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയ ചെറുകിട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആശങ്കയിലാണ്. 2,700 രൂപയിൽ നിന്ന് 26,700 രൂപയായി ഉയർത്തിയ ഫീസ്, പ്രാഥമികമായി കേരള തീരത്തിനടുത്തുള്ള സമുദ്രജലത്തിൽ മിതമായ വരുമാനം നേടുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അമിതമായി കണക്കാക്കുന്നു. സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിച്ച ഈ ബോട്ടുകൾ ആഴക്കടൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. പേയ്‌മെന്റുകൾ വൈകുന്നതിന് മറുപടിയായി, 90,000 രൂപ വൈകി പണമടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വകുപ്പ് നോട്ടീസ് നൽകി, അടുത്തിടെ പത്തോളം ബോട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്ക് അടിവരയിടുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here