രാഷ്ട്രീയകേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത മരണം  : പ്രിയ നേതാവിന്റെ സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച !!

0
25
രാഷ്ട്രീയകേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത മരണം : പ്രിയ നേതാവിന്റെ സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച !!
രാഷ്ട്രീയകേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത മരണം : പ്രിയ നേതാവിന്റെ സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച !!
രാഷ്ട്രീയകേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത മരണം  : പ്രിയ നേതാവിന്റെ സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച !!

കരുനാഗപ്പള്ളി എംഎൽഎ ആയിരുന്ന പ്രശസ്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിപിഐ) നേതാവ് ആർ. രാമചന്ദ്രൻ 2023 നവംബർ 21-ന് 71-ആം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു. മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ വിയോഗം കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ഒരു ശൂന്യത അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സിപിഐക്ക് രാമചന്ദ്രൻ നൽകിയ സംഭാവനകളും കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സമർപ്പണ സേവനവും ആദരവോടെയും നന്ദിയോടെയും സ്മരിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here