വെളുത്തുള്ളിയുടെ വിലയിൽ ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ – ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്താണ്??

0
47
വെളുത്തുള്ളിയുടെ വിലയിൽ ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ - ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്താണ്??
വെളുത്തുള്ളിയുടെ വിലയിൽ ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ - ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്താണ്??

വെളുത്തുള്ളിയുടെ വിലയിൽ ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ – ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്താണ്??

ഇന്ത്യയിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ വില കുത്തനെ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ഈ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം വിപണിയിൽ എത്തുന്ന വെളുത്തുള്ളിയുടെ അപര്യാപ്തമായ ലഭ്യതയാണ്, ഇത് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രധാന വിപണികളിൽ ക്ഷാമത്തിന് കാരണമായി. മൊത്തക്കച്ചവട വിപണികളിൽ വെളുത്തുള്ളി വില ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിച്ചു, ജൂലൈയിൽ കിലോയ്ക്ക് 125 രൂപയിൽ തുടങ്ങി, ഓഗസ്റ്റിൽ 150 രൂപയായി ഉയർന്നു. വില സ്ഥിരതയുടെ ഒരു ചെറിയ കാലയളവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ വില കിലോയ്ക്ക് 250 രൂപ കവിഞ്ഞു. ചില്ലറ വിപണിയിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ വില ഇപ്പോൾ കിലോയ്ക്ക് 290 രൂപയാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റോക്കിന്റെ അഭാവവും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും, പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യപ്രദേശ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വെളുത്തുള്ളി കൃഷിയെ ബാധിച്ചതാണ് ക്ഷാമത്തിന് കാരണം. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തിന്റെ ആഘാതവും വെളുത്തുള്ളി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കവും മൂലം വെളുത്തുള്ളി വിലയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 142 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായതായി കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here