വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത : വരും ദിവസങ്ങളിലും അവധി !!

0
8
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത : വരും ദിവസങ്ങളിലും അവധി !!
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത : വരും ദിവസങ്ങളിലും അവധി !!
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത : വരും ദിവസങ്ങളിലും അവധി !!

വിവിധ ഉത്സവങ്ങളും ആഴ്ചതോറുമുള്ള അവധി ദിനങ്ങളും കാരണം നവംബർ മാസത്തിൽ അവധി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഗോവർദ്ധൻ പൂജ, ഭായ് ദൂജ്, ഛത് പൂജ, ഗുരു തേജ് ബഹാദൂറിന്റെ ചരമവാർഷികം, ഗുരുനാനാക്ക് ജയന്തി എന്നിവ കാരണം ഉത്തർപ്രദേശിലെ സ്‌കൂളുകൾ വിവിധ തീയതികളിൽ അടച്ചിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ, സംസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാന സ്കൂളുകൾക്ക് നവംബർ 14 അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിത ഇടവേള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കൗതുകമുണർത്തി, അവധി സാധാരണ കലണ്ടറിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും കൗൺസിലിന് കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകൾക്കും അംഗീകൃത അടിസ്ഥാന സ്കൂളുകൾക്കും ബാധകമാണെന്നും അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി പ്രതാപ് സിംഗ് ബാഗെൽ വ്യക്തമാക്കി

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here