സന്തോഷ വാർത്ത : KSRTC യിൽ പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കും – സർക്കാർ ഉത്തരവ് !!

0
14
സന്തോഷ വാർത്ത : KSRTC യിൽ പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കും - സർക്കാർ ഉത്തരവ് !!
സന്തോഷ വാർത്ത : KSRTC യിൽ പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കും - സർക്കാർ ഉത്തരവ് !!
സന്തോഷ വാർത്ത : KSRTC യിൽ പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുംസർക്കാർ ഉത്തരവ് !!

നാല് കർണാടക അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് (കെഎഎസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജനറൽ മാനേജർമാരായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനിൽ (കെഎസ്ആർടിസി) പ്രൊഫഷണലിസം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കേരള സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവരിൽ മൂന്ന് പേർ സോണൽ ജനറൽ മാനേജർമാരായും ഒരാൾ ആസ്ഥാനത്തും പ്രവർത്തിക്കും. കെഎസ്ആർടിസിയിലെ നാല് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ നീക്കം. കെഎഎസുകാരെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ സിഎംഡി ബിജു പ്രഭാകർ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റോളുകൾക്കായി കെഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here