1000 രൂപ നോട്ടിന്റെ വാർത്ത വ്യാജം: പുറത്തിറക്കാനുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ആർബിഐ!!!

0
29
1000 രൂപ നോട്ടിന്റെ വാർത്ത വ്യാജം: പുറത്തിറക്കാനുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ആർബിഐ!!!
1000 രൂപ നോട്ടിന്റെ വാർത്ത വ്യാജം: പുറത്തിറക്കാനുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ആർബിഐ!!!

1000 രൂപ നോട്ടിന്റെ വാർത്ത വ്യാജം: പുറത്തിറക്കാനുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ആർബിഐ!!!

1000 രൂപ നോട്ട് വീണ്ടും വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ നിലവിൽ പദ്ധതികളില്ലെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) വ്യക്തമാക്കി. ചില മാധ്യമങ്ങളിലും പൊതുജനങ്ങളിലും പ്രചരിക്കുന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും കിംവദന്തികൾക്കും മറുപടിയായി ആർബിഐ നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവനയിറക്കി. കള്ളപ്പണം തടയുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള കറൻസി നോട്ടുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 2016 നവംബറിൽ 1000 രൂപ നോട്ട് അസാധുവാക്കിയിരുന്നു. 1000 രൂപ നോട്ട് അസാധുവാക്കാനുള്ള തീരുമാനം കള്ളപ്പണത്തിനും അനധികൃത സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ സുപ്രധാന നീക്കമാണ്. ഈ തീരുമാനം മാറ്റി 1000 രൂപ നോട്ട് വീണ്ടും പുറത്തിറക്കാനുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും ആർബിഐ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here