പരീക്ഷയില്ലാതെ സർക്കാർ ജോലി ആയാലോ? അതും ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ സാലറി! ഉടൻ അപ്ലൈ ചെയ്യൂ…

0
28
പരീക്ഷയില്ലാതെ സർക്കാർ ജോലി ആയാലോ? അതും ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ സാലറി! ഉടൻ അപ്ലൈ ചെയ്യൂ…
പരീക്ഷയില്ലാതെ സർക്കാർ ജോലി ആയാലോ? അതും ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ സാലറി! ഉടൻ അപ്ലൈ ചെയ്യൂ…

പരീക്ഷയില്ലാതെ സർക്കാർ ജോലി ആയാലോ? അതും ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ സാലറി! ഉടൻ അപ്ലൈ ചെയ്യൂ…

തൃശൂർ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ റേഡിയോളജിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ ലക്ചറർ/അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. ശമ്പളം: ₹57,700-₹1,82,400. യോഗ്യത: എം.എസ്.സി. റേഡിയോളജിക്കൽ ഫിസിക്‌സിൽ സ്‌പെഷ്യലൈസേഷനോടുകൂടിയ ഫിസിക്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ 18-41 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള റേഡിയോളജിക്കൽ ഫിസിക്‌സ്/മെഡിക്കൽ റേഡിയോളജിക്കൽ ഫിസിക്‌സ്/മെഡിക്കൽ ഫിസിക്‌സിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലനം. ഒരു വർഷത്തേക്ക് കരാർ പ്രകാരം സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം, നഴ്‌സിംഗ്, പരിചരണം എന്നിവയിലെ വിവിധ ജോലികൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജിഎൻഎം കോഴ്സ് ചില തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നു. ഇൻ്റർവ്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ മാർച്ച് ഒന്നിന് രാവിലെ 9.30. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ സാമൂഹികനീതി ഓഫീസറുമായി ബന്ധപ്പെടുക: ഫോൺ: 0491 2505791, ഇമെയിൽ: [email protected].

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here