പുതിയ ആധാർ കാർഡ് എടുത്തായിരുന്നോ ? ഇല്ലങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ വലിയ അവസരം !!

0
3
പുതിയ ആധാർ കാർഡ് എടുത്തായിരുന്നോ ? ഇല്ലങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ വലിയ അവസരം !!
പുതിയ ആധാർ കാർഡ് എടുത്തായിരുന്നോ ? ഇല്ലങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ വലിയ അവസരം !!

പുതിയ ആധാർ കാർഡ് എടുത്തായിരുന്നോ ? ഇല്ലങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ വലിയ അവസരം !!

ബെംഗളൂരു ബിടിഎം ലേഔട്ട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നവംബർ 15 മുതൽ 17 വരെ പുതിയ ആധാർ കാർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡ്രൈവ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന ഗതാഗത, മതകാര്യ മന്ത്രി ആർ. രാമലിംഗ റെഡ്ഡി അടുത്തിടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. ആധാർ കാർഡുകൾ കൈവശം വയ്ക്കാത്ത വ്യക്തികളെയോ നിലവിലുള്ളവ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയോ വിലാസം പരിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നത് പോലുള്ള മാറ്റങ്ങളോടെ സഹായിക്കാനാണ് ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കോറമംഗല അഞ്ചാം ബ്ലോക്കിലെ എംഎൽഎയുടെ ഓഫീസിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഡ്രൈവ് നടത്തും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here