ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോലി അവസരം 2023; വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും & ശമ്പള വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കുക!!!!

0
85
ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോലി അവസരം 2023; വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും & ശമ്പള വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കുക!!!!
ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോലി അവസരം 2023; വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും & ശമ്പള വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കുക!!!!

ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോലി അവസരം 2023; വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും & ശമ്പള വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കുക : ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ തസ്തികയിലേക്ക് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 6 എയിംസ് ഓഫീസിൽ 1 ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി തൊഴിൽ വാർത്തകളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ 45-ാം ദിവസമാണ്.

ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ബോർഡിന്റെ പേര് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം
തസ്തികയുടെ പേര് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 1
യോഗ്യത കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന/യു.ടി ഗവൺമെന്റ്/സർവകലാശാലകൾ/നിയമപരമായ/സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
പ്രവർത്തി പരിചയം 5 years
പ്രായ പരിധി ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ മുഖേനയുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള പരമാവധി പ്രായപരിധി 56 വയസ്സിൽ കൂടരുത്
ശമ്പളം Rs.1,23,100-2,15,900/-
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി ഓഫ്‌ലൈൻ
അഡ്രെസ്സ് Shri Dinesh Kumar,Joint Director (PMSSY-IV),
Ministry of Health and Family Welfare, Room No. 201,D-Wing, Nirman Bhawan,
New Delhi-110011
അവസാന തീയതി തൊഴിൽ വാർത്തകളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ 45 ദിവസത്തിനകം.
Notification Link CLICK HERE
Official Website link CLICK HERE

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here