കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത: കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചനം!!!

0
11
കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത: കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചനം!!!
കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത: കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചനം!!!

കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത: കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചനം!!!

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രവചനം പുറപ്പെടുവിച്ചു, തിങ്കളാഴ്ച പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. 2023 നവംബർ 9 വരെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കനത്ത മഴ തുടരുമെന്ന് IMD പ്രവചിക്കുന്നു, 5 മുതൽ 9 വരെ കേരളത്തിൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും മഴയോ ഇടിമിന്നലോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, തുടർന്ന് 10 ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. 11ന്. ഈ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയുടെ ആഘാതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാനും താമസക്കാരും അധികാരികളും ജാഗ്രത പാലിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

കേരളത്തിൽ പ്രത്യേക തീയതികളിൽ കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജില്ലകൾ:

  • നവംബർ 6: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, വയനാട്.
  • നവംബർ 7: ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട്.
  • നവംബർ 8: പാലക്കാടും മലപ്പുറത്തും.
  • നവംബർ 9: ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here