സന്തോഷവാർത്ത: കേരള ജില്ലയിൽ സർക്കാർ സ്കൂൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

0
29
സന്തോഷവാർത്ത: കേരള ജില്ലയിൽ സർക്കാർ സ്കൂൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!
സന്തോഷവാർത്ത: കേരള ജില്ലയിൽ സർക്കാർ സ്കൂൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

സന്തോഷവാർത്ത: കേരള ജില്ലയിൽ സർക്കാർ സ്കൂൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഒക്ടോബർ 20ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനം. കൂടാതെ, ജില്ലയിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ പ്രത്യേക ദിവസത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളോ മറ്റ് സാധ്യതയുള്ള ആശങ്കകളോ കാരണം ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here