ഇനി പുതിയ മുഖം :കൊല്ലം ജംങ്ഷനെ അടിമുടി മാറ്റാനായി വമ്പൻ പദ്ധതി!!!

0
23
ഇനി പുതിയ മുഖം :കൊല്ലം ജംങ്ഷനെ അടിമുടി മാറ്റാനായി വമ്പൻ പദ്ധതി!!!
ഇനി പുതിയ മുഖം :കൊല്ലം ജംങ്ഷനെ അടിമുടി മാറ്റാനായി വമ്പൻ പദ്ധതി!!!

ഇനി പുതിയ മുഖം :കൊല്ലം ജംങ്ഷനെ അടിമുടി മാറ്റാനായി വമ്പൻ പദ്ധതി!!!

കൊല്ലം ജംഗ്ഷനെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാക്കി മാറ്റാനുള്ള അതിമോഹമായ പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ മുഴുവൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പൂർണമായി പുനർനിർമിക്കും. 361 കോടി രൂപയാണ് നവീകരണ പദ്ധതിക്ക് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൊല്ലം ജംക്‌ഷനിലെ രണ്ടിന്റെയും പ്രൈമറി ടെർമിനൽ നവീകരിക്കുകയും രാജ്യാന്തര നിലവാരം പുലർത്തുകയും അഞ്ച് നിലകളുള്ള ഘടനയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, കിയോസ്‌കുകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here