ഇനി ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ വിശന്നിരിക്കേണ്ട: വമ്പൻ സൗകര്യമൊരുക്കി ഇന്ത്യൻ റയിൽവേ !!

0
26
ഇനി ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ വിശന്നിരിക്കേണ്ട: വമ്പൻ സൗകര്യമൊരുക്കി ഇന്ത്യൻ റയിൽവേ !!
ഇനി ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ വിശന്നിരിക്കേണ്ട: വമ്പൻ സൗകര്യമൊരുക്കി ഇന്ത്യൻ റയിൽവേ !!

ഇനി ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ വിശന്നിരിക്കേണ്ട: വമ്പൻ സൗകര്യമൊരുക്കി ഇന്ത്യൻ റയിൽവേ !!

ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്ക് ഇനി റയിൽവേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ സൊമാറ്റോ വഴി ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്കുള്ള ഭക്ഷണ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇതിനകം തന്നെ ഐആർസിടിസി വഴി കാറ്ററിംഗ് സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സൊമാറ്റോയുമായുള്ള ഈ പുതിയ പങ്കാളിത്തം യാത്രക്കാർക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

 ഡൽഹി, പ്രയാഗ്‌രാജ്, കാൺപൂർ, ലഖ്‌നൗ, വാരാണസി എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് തുടക്കത്തിൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമാകുക. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഈ സംരംഭം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെയും വൈവിധ്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള യാത്രക്കാരുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ നീക്കം.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here