ഇന്ത്യയുടെ UPI ഗ്ലോബൽ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് നേടുന്നു: കയറ്റുമതിക്കുള്ള പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെടുത്തി!!!

0
13
ഇന്ത്യയുടെ UPI ഗ്ലോബൽ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് നേടുന്നു: കയറ്റുമതിക്കുള്ള പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെടുത്തി!!!
ഇന്ത്യയുടെ UPI ഗ്ലോബൽ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് നേടുന്നു: കയറ്റുമതിക്കുള്ള പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെടുത്തി!!!
ഇന്ത്യയുടെ UPI ഗ്ലോബൽ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് നേടുന്നു: കയറ്റുമതിക്കുള്ള പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെടുത്തി!!!

ഇന്ത്യയുടെ യുപിഐ (ഏകീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇന്റർഫേസ്) അതിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സ്കെയിലിംഗിനും നൂതന സവിശേഷതകൾക്കും വ്യാപകമായ ശ്രദ്ധ നേടി, ഇത് ഭാവിയിലെ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കി മാറ്റുന്നു. അടുത്തിടെ നടന്ന ജി 20 ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ‘ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ’ നിർണായക ഘടകമായി യുപിഐയെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. യുപിഐയ്‌ക്കൊപ്പം, ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്, എടിഎമ്മുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ കുറയുന്നു, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗം ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളെ മറികടക്കുന്നു, റെഗുലേറ്റർമാരുടെ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നു, കമ്പനികളുടെ പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡുകളുടെ വർദ്ധന, കുറഞ്ഞ വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഗണ്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തി. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here