ഇനി ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് യൂണിഫോം തരില്ല :ഓർഡർ റദ്ധാക്കി മലയാളി കമ്പനി ഉടമ!!

0
23
ഇനി ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് യൂണിഫോം തരില്ല :ഓർഡർ റദ്ധാക്കി മലയാളി കമ്പനി ഉടമ!!
ഇനി ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് യൂണിഫോം തരില്ല :ഓർഡർ റദ്ധാക്കി മലയാളി കമ്പനി ഉടമ!!

ഇനി ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് യൂണിഫോം തരില്ല :ഓർഡർ റദ്ധാക്കി മലയാളി കമ്പനി ഉടമ!!

ഇസ്രായേൽ-ഗാസ  യുദ്ധത്തെയും ഭീകരതയെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ കാരണം മരിയൻ അപ്പാരൽസ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ യൂണിഫോം നിർമ്മാണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ  തീരുമാനമെടുത്തു. 100,000 യൂണിഫോമുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഓർഡർ ലഭിച്ചിട്ടും, കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു. 2012 മുതൽ മരിയൻ അപ്പാരൽസ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് യൂണിഫോം നൽകുന്നുണ്ട്. വ്യാവസായിക വളർച്ചാ കേന്ദ്രം ആസ്ഥാനമാക്കി, മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി തൊടുപുഴയിൽ നിന്നുള്ള തോമസ് ഒലിക്കലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്പനി, കയറ്റുമതിക്കായി വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ഫിലിപ്പൈൻ ആർമി, ഖത്തർ ആർമി, കുവൈറ്റ് എയർഫോഴ്സ്, കുവൈറ്റ് നാഷണൽ ഗാർഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സായുധ സേനകൾക്ക് യൂണിഫോം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here