കെ-റെയിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഉയർന്ന ശമ്പളം || അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!

0
18
കെ-റെയിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 - ഉയർന്ന ശമ്പളം || അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!
കെ-റെയിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 - ഉയർന്ന ശമ്പളം || അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!

കെ-റെയിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഉയർന്ന ശമ്പളം || അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!! കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് 01 തസ്തികയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അറിയിപ്പ് തീയതി മുതൽ 7 ദിവസം വരെ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

  • തസ്തികയുടെ പേര്: ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്
  • ഒഴിവുകൾ: 01
കെ-റെയിൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 യോഗ്യത:

പ്രായപരിധി:

തസ്തികയുടെ പ്രായപരിധി 31.12.2022 പ്രകാരം 35 വയസ്സിൽ കൂടരുത്.

യോഗ്യത:

അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സിഎ ഇന്റർ പൂർത്തിയാക്കിയവരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹത.

ശമ്പളം:

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ശമ്പളം നൽകും

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: അറിയിപ്പ് തീയതി മുതൽ 7 ദിവസം

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്ക്:

Notification Link

Official Site

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here