കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പരീക്ഷ/ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല!!!

0
39
കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 - പരീക്ഷ/ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല!!!
കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 - പരീക്ഷ/ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല!!!

കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പരീക്ഷ/ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല!!! കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 01 സ്കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള വാക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 04.10.2023 ന് രാവിലെ 11:00 ന് നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം.

  • തസ്തികയുടെ പേര്: സ്‌കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ്
  • പോസ്റ്റ് ഒഴിവ്: 01
KAU യോഗ്യത 2023:

എംഎസ്‌സി ബയോടെക്‌നോളജി/മൈക്രോബയോളജിയിൽ യോഗ്യത നേടിയവരും ഈ മേഖലയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

KAU ശമ്പളം 2023:

ശമ്പളം പ്രതിദിനം 675 രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും

KAU തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ 2023:

അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അഭിമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കും.

KAU അഭിമുഖത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:

തീയതി: 04.10.2023

സമയം: 11:00 AM

Notification Link

Official Site

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here