കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം പുറത്ത് – 440+ ഒഴിവുകൾ || 7th/12th ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!!!

0
35
കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം പുറത്ത് - 440+ ഒഴിവുകൾ || 7th/12th ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!!!
കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം പുറത്ത് - 440+ ഒഴിവുകൾ || 7th/12th ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!!!

കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം പുറത്ത് – 440+ ഒഴിവുകൾ || 7th/12th ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!!! കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് (കെഡിആർബി) ക്ലാർക്ക്, പ്യൂൺ, പാർട്ട് ടൈം ശാന്തി, പാർട്ട് ടൈം താലി, പാർട്ട് ടൈം കഴകം കം വാച്ചർ, നാദസ്വരം കം വാച്ചർ, തകിൽ കം വാച്ചർ, ട്യൂട്ടർ, മറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 11.10.2023 മുതൽ 09.11.2023 വരെ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

KRDB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 || പോസ്റ്റിന്റെ പേരും ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും:-

Name of the Post Vacancies
Clerk 10
Peon 03
Nadaswaram cum Watcher 35
Part Time Kazhakam cum Watcher 119
Thakli Cum Watcher 33
Part Time Santhi 75
Part Time Tali 135
Overseer 15
Tutor & Other posts 56
Total 445
കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ:-

പ്രായപരിധി:- അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 18 നും 50 നും ഇടയിൽ പ്രായപരിധിക്കുള്ളിൽ ആയിരിക്കണം.

യോഗ്യത:- അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ  ഏഴാം ക്ലാസ്/ 12/ ഡിപ്ലോമ/ ബിരുദം/ എംബിബിഎസ്/ പിജി ബിരുദം യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.

ശമ്പളം:- 11,500 രൂപ മുതൽ 115300 രൂപ വരെ ശമ്പളം നൽകും

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:- എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ/ അഭിമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

അപേക്ഷ ഫീസ്:-
  • മറ്റുള്ളവ – 300 രൂപ, 500 രൂപ, 750 രൂപ, 1000 രൂപ (അവരുടെ പോസ്റ്റ്തി  രഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി)
  • SC/ST വിഭാഗങ്ങൾക്ക് – 200 രൂപ മുതൽ  750 രൂപ വരെ (അവരുടെ പോസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി)
പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്ക്:-

Notification Link

Short Notice – Malayalam 

Short Notice – English

Apply Online

Official Site

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here