ദിവാലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പരിമിതി: ഈ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരുത്, സർക്കാർ!!!

0
22
ദിവാലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പരിമിതി: ഈ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരുത്, സർക്കാർ!!!
ദിവാലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പരിമിതി: ഈ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരുത്, സർക്കാർ!!!

ദിവാലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പരിമിതി: ഈ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരുത്, സർക്കാർ!!!

നഗരങ്ങളിലെ ആഘോഷവേളകളിൽ അനുവദനീയമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം നിലനിർത്തണമെന്ന ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ (എൻജിടി) നിർദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി 8 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ പരിമിതമായ രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രം പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. നവംബർ 12 ന് ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി തിങ്കളാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി, ഗ്രീൻ പടക്കം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയോടെ രാത്രി 11.55 നും 12.30 നും ഇടയിൽ മാത്രമേ പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. നാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, പച്ച പടക്കങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഷെല്ലിന്റെ വലിപ്പമുണ്ട്, കുറഞ്ഞ ചാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അവയുടെ ഘടനയിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കണികാ പദാർത്ഥങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് പൊടി അടിച്ചമർത്തലുകളായി അഡിറ്റീവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാർക്കും പോലീസ് മേധാവികൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here