കേരള PSC അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ വിജ്ഞാപനം 2023 – വിവിധ ഒഴിവുകൾ || അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്!!!

0
33
Kerala PSC Recruitment 2023 - 280 ഒഴിവുകൾ || അപേക്ഷ നാളെ അടയ്ക്കും!!!
Kerala PSC Recruitment 2023 - 280 ഒഴിവുകൾ || അപേക്ഷ നാളെ അടയ്ക്കും!!!

കേരള PSC അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ വിജ്ഞാപനം 2023 – വിവിധ ഒഴിവുകൾ || അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്!!! കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഈയിടെ ജനറൽ മെഡിസിൻ, അനസ്‌തേഷ്യോളജി, പീരിയോഡോണ്ടിക്‌സ് തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിവിധ വിജ്ഞാപനം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി വിവിധ ഒഴിവുകൾ ലഭ്യമാണ്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 15.11.2023-നോ അതിനുമുമ്പോ പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാം.

  • തസ്തികയുടെ പേര്: അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ
  • വകുപ്പ്: ജനറൽ മെഡിസിൻ, അനസ്‌തേഷ്യോളജി, പീരിയോഡോണ്ടിക്‌സ്, മറ്റ് വിവിധ വകുപ്പുകൾ.
  • ഒഴിവുകൾ: വിവിധ

കേരള പിഎസ്‌സി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ വിജ്ഞാപനം 2023 യോഗ്യത:-

പ്രായപരിധി:-

അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രായപരിധി 22 നും 50 നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം.

യോഗ്യത:-

അപേക്ഷകർക്ക് അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ നിരവധി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകളിൽ എംഡി/ഡിഎൻബി ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ശമ്പളം:-

യുജിസി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ശമ്പളം

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:-

നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും

അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി:- ഓൺലൈൻ

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി:-15.11.2023

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്ക്:-

Assistant Professor Various Notification Link

Official Site

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here