കേരള PSC പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ പരീക്ഷ 2023- സിലബസ് പ്രസിദ്ധികരിച്ചു! ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം!

0
196
കേരള PSC പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ പരീക്ഷ 2023- സിലബസ് പ്രസിദ്ധികരിച്ചു! ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം!
കേരള PSC പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ പരീക്ഷ 2023- സിലബസ് പ്രസിദ്ധികരിച്ചു! ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം!

കേരള PSC പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ പരീക്ഷ 2023- സിലബസ് പ്രസിദ്ധികരിച്ചു! ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം:കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് ഉള്ള പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ (കാറ്റഗറി  നമ്പർ : 557/2021) പരീക്ഷയുടെ വിശദമായ സിലബസ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ പ്രസിദ്ധികരിച്ചു. പ്രസ്തുത തസ്തികയിലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധികരിച്ചിരിക്കുന്ന സിലബസ് പൂർണ്ണമായി കവർ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ പരീക്ഷയിൽ മികച്ച മാർക്കുകൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കു.

കേരള PSC ലക്‌ചറർ ഇൻ ടൂൾ & ഡൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് – റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാം!

സിലബസ് നന്നായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക. പരീക്ഷയുടെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിച്ച് പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട പ്രധാന വിഷയങ്ങളുടെ കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുക.

സിലബസ്സ് അനുസരിച്ചു പഠന സമയ ക്രമം  ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. പഠന ഷെഡ്യൂൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സിലബസ് ഉപയോഗിക്കുക, ഓരോ വിഭാഗത്തിനും നിങ്ങൾ മതിയായ സമയം നീക്കിവയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കി വേണം പരീക്ഷയെ സമീപിക്കാൻ.

SYLLABUS

Kerala Jobs (തൊഴിൽ വാർത്തകൾ) 2023

ചേരാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പ്ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ Youtube ചാനൽഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരാൻ Telegram ചാനൽഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരാൻ Facebook പേജ്ചാഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരാൻ Instagram പേജ്ചാഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here