പഞ്ചവത്സര എൽഎൽബി കോഴ്‌സുകൾക്കുള്ള മോപ്പ്-അപ്പ് അലോട്ട്‌മെന്റ് 2023 കേരളം പുറത്തിറക്കി: ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക!!

0
20
പഞ്ചവത്സര എൽഎൽബി കോഴ്‌സുകൾക്കുള്ള മോപ്പ്-അപ്പ് അലോട്ട്‌മെന്റ് 2023 കേരളം പുറത്തിറക്കി: ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക!!
പഞ്ചവത്സര എൽഎൽബി കോഴ്‌സുകൾക്കുള്ള മോപ്പ്-അപ്പ് അലോട്ട്‌മെന്റ് 2023 കേരളം പുറത്തിറക്കി: ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക!!

പഞ്ചവത്സര എൽഎൽബി കോഴ്‌സുകൾക്കുള്ള മോപ്പ്-അപ്പ് അലോട്ട്‌മെന്റ് 2023 കേരളം പുറത്തിറക്കി: ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക!!

സംയോജിത പഞ്ചവത്സര എൽഎൽബി കോഴ്‌സുകൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ ഫൈനൽ മോപ്പ്-അപ്പ് അലോട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന്റെ കമ്മീഷണർ ഫോർ എൻട്രൻസ് എക്‌സാമിനേഷൻസ് (സിഇഇ) കേരള പുറത്തിറക്കി. ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജുകളിലെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളും സ്വകാര്യ ലോ കോളേജുകളിലെ മെറിറ്റ് സീറ്റുകളും സർക്കാരുമായി സീറ്റ് പങ്കിടൽ കരാറോടെ നികത്താനാണ് ഈ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സംയോജിത പഞ്ചവത്സര LLB പ്രോസ്‌പെക്‌റ്റസിലെ ക്ലോസ് 16-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ലഭിച്ച സാധുവായ പരാതികളുടെ പരിഹാരത്തെ തുടർന്നാണ് അലോക്കേഷൻ പ്രക്രിയ. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here