കേരളത്തിന് അഭിമാനകരമായ നേട്ടം: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്‌കാരം നേടി !!

0
16
കേരളത്തിന് അഭിമാനകരമായ നേട്ടം: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്‌കാരം നേടി !!
കേരളത്തിന് അഭിമാനകരമായ നേട്ടം: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്‌കാരം നേടി !!

കേരളത്തിന് അഭിമാനകരമായ നേട്ടം: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരം നേടി !!

ലണ്ടനിലെ വേൾഡ് ട്രാവൽ മാർക്കറ്റിൽ (ഡബ്ല്യുടിഎം) മികച്ച പവലിയൻ അവാർഡ് കേരള ടൂറിസത്തിന് ലഭിച്ചു. ടൂറിസം സെക്രട്ടറി കെ.ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവാർഡ് നേടിയ പവലിയനിൽ കേരളത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ അന്തസത്ത പകർത്തുന്ന ‘ദ മാജിക്കൽ എവരി ഡേ’ എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. 126 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള പവലിയൻ, ഭീമാകാരമായ കാളകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആകർഷകമായ പ്രദർശനം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും, കേരളത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന കാർ ആൻഡ് കൺട്രിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് നടത്തുകയും ചെയ്തു. ആഗോളതലത്തിൽ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹനത്തിനുള്ള കേരളത്തിന്റെ നൂതനവും ഊർജസ്വലവുമായ സമീപനത്തെയാണ് ഈ അംഗീകാരം എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here