കേരളത്തിൽ മഴ പ്രതിസന്ധി വീണ്ടും;മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് !!

0
37
കേരളത്തിൽ മഴ പ്രതിസന്ധി വീണ്ടും;മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് !!
കേരളത്തിൽ മഴ പ്രതിസന്ധി വീണ്ടും;മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് !!

കേരളത്തിൽ മഴ പ്രതിസന്ധി വീണ്ടും;മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് !!

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കനത്ത മഴ തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, വടക്കൻ കേരളത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ മഴ ലഭിച്ചു. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇന്ന് രാത്രി 11.30 വരെ 0.6 മുതൽ 1.5 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉയർന്ന തിരമാല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ഇത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും തീരദേശ നിവാസികൾക്കും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here