നാളെ പഠിപ്പ് മുടങ്ങും : സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു !!

0
18
നാളെ പഠിപ്പ് മുടങ്ങും : സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു !!
നാളെ പഠിപ്പ് മുടങ്ങും : സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു !!
നാളെ പഠിപ്പ് മുടങ്ങും : സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു !!

മന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചി സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു.ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് .കെ.എസ്.യു. സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ ഒരു സ്ത്രീ സമരക്കാരി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിന് മറുപടിയായി  സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ നാളെ  വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു . സമീപഭാവിയിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രകടനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും കെഎസ്‌യു പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here