കേരളത്തിനുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്: അടുത്ത 4 ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു!!!

0
14
കേരളത്തിനുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്: അടുത്ത 4 ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു!!!
കേരളത്തിനുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്: അടുത്ത 4 ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു!!!

കേരളത്തിനുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്: അടുത്ത 4 ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു!!!

അടുത്ത 5 ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ അതിശക്തവും തുടർച്ചയായതുമായ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിച്ച് അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജാഗ്രതാ നിർദേശം. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. 2023 ഒക്ടോബർ 23 ന് പ്രത്യേക അലർട്ടുകളൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, 2023 ഒക്ടോബർ 24 ന് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, എറണാകുളം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിശദമായ കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്:

21-10-2023: തെക്കൻ ബംഗാൾ, മധ്യ തീരദേശ ബംഗാൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മധ്യ, തെക്കൻ തീരദേശ ബംഗാൾ, മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റും മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 45 മില്ലിമീറ്റർ വരെ ശക്തമായ മഴയും, ചിലപ്പോൾ വരെ എത്തിയേക്കാം. മണിക്കൂറിൽ 55 മില്ലിമീറ്റർ വരെ, ശക്തമായ കാറ്റും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും. അതേസമയം, കേരള-കർണാടക തീരപ്രദേശങ്ങളിലോ ലക്ഷദ്വീപ് മേഖലയിലോ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പില്ല.

22-10-2023: മധ്യ, തെക്കൻ ബംഗാൾ മേഖലകളിൽ, മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് ഉണ്ടാകാം, മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 മില്ലിമീറ്റർ വരെ കനത്ത മഴയും ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറിൽ 65 മില്ലിമീറ്റർ വരെ എത്താം. ശക്തമായ കാറ്റും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കൂടിച്ചേർന്നു. അതേസമയം, കേരള-കർണാടക തീരപ്രദേശങ്ങളിലോ ലക്ഷദ്വീപ് മേഖലയിലോ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പില്ല.

23-10-2023: മധ്യ, തെക്കൻ ബംഗാൾ മേഖലകളിൽ, മണിക്കൂറിൽ 50 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശിയേക്കാം,മണിക്കൂറിൽ 50 മുതൽ 60 മില്ലിമീറ്റർ വരെ കനത്ത മഴയും ചിലപ്പോൾമണിക്കൂറിൽ 70 മില്ലിമീറ്റർ വരെ എത്താം. ശക്തമായ കാറ്റും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കൂടിച്ചേർന്നു. അതേസമയം, കേരള-കർണാടക തീരപ്രദേശങ്ങളിലോ ലക്ഷദ്വീപ് മേഖലയിലോ മത്സ്യബന്ധനത്തിന്
മുന്നറിയിപ്പില്ല.

24-10-2023: വടക്കൻ, തെക്കൻ ബംഗാൾ മേഖലകളിൽ, മണിക്കൂറിൽ 50 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശിയേക്കാം, മണിക്കൂറിൽ 50 മുതൽ 60 മില്ലിമീറ്റർ വരെ കനത്ത മഴയും ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറിൽ 70 മില്ലിമീറ്റർ വരെ എത്താം. ശക്തമായ കാറ്റും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കൂടിച്ചേർന്നു. അതേസമയം, കേരള-കർണാടക തീരപ്രദേശങ്ങളിലോ ലക്ഷദ്വീപ് മേഖലയിലോ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പില്ല.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here