ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത: ആധാർ വിവരങ്ങൾ ചോർച്ച, കാർഡ് ലോക്ക് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമാക്കു!!!

0
14
ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത: ആധാർ വിവരങ്ങൾ ചോർച്ച, കാർഡ് ലോക്ക് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമാക്കു!!!
ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത: ആധാർ വിവരങ്ങൾ ചോർച്ച, കാർഡ് ലോക്ക് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമാക്കു!!!

ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത: ആധാർ വിവരങ്ങൾ ചോർച്ച, കാർഡ് ലോക്ക് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമാക്കു!!!

യുഐഡിഎഐ നൽകുന്ന 12 അക്ക അദ്വിതീയ ഐഡന്റിറ്റിയായ നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവില്ല. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ഐഡന്റിറ്റിയുടെയും വിലാസത്തിന്റെയും നിർണായക തെളിവായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കും ഇടപാടുകൾക്കും ഇത് കൂടുതൽ അവിഭാജ്യമാണ്. ആധാർ, പാസ്‌പോർട്ട് വിശദാംശങ്ങൾ, പേരുകൾ, ഫോൺ  നമ്പറുകൾ, വിലാസങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 81.5 കോടി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ സമീപകാല ഭയാനകമായ റിപ്പോർട്ട്, ഫിംഗർപ്രിന്റ് മാപ്പിംഗ്, ഫേഷ്യൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ആധാർ ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിയൽ, റെറ്റിന സ്കാൻ എന്നിവ എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രഷറാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആധാർ ബയോമെട്രിക് വിശദാംശങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്?
  • യുഐഡിഎഐ നൽകുന്ന 12 അക്ക അദ്വിതീയ ഐഡന്റിറ്റിയായ ആധാർ നമ്പർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെയും വിലാസത്തിന്റെയും സുപ്രധാന തെളിവാണ്.
  • ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവിധ സേവനങ്ങളിലും ഇടപാടുകളിലും ആധാർ ഉപയോഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
  • ആധാറും പാസ്‌പോർട്ട് വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 81.5 കോടി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ടതായി സമീപകാല റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
  • ചോർന്ന വിവരങ്ങളിൽ പേരുകൾ, ഫോൺ നമ്പറുകൾ, വിലാസങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ നിർണായക ഡാറ്റയെ അപകടത്തിലാക്കുന്നു.
  • ആധാർ ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ ഫിംഗർപ്രിന്റ് മാപ്പിംഗ്, മുഖം തിരിച്ചറിയൽ, റെറ്റിന സ്കാൻ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതിന്റെ സംരക്ഷണം എന്നത്തേക്കാളും നിർണായകമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആധാർ ബയോമെട്രിക് വിശദാംശങ്ങൾ ലോക്ക്
ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ:
  • മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സുരക്ഷ: ലോക്കിംഗ് ഒരു അധിക സുരക്ഷാ പാളി ചേർക്കുന്നു, അനധികൃത ആക്‌സസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
  • ദുരുപയോഗം തടയുന്നു: നിങ്ങളുടെ ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ അനധികൃത ഇടപാടുകൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ദുരുപയോഗം തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • മനസ്സമാധാനം: നിങ്ങളുടെ ആധാർ ബയോമെട്രിക് വിശദാംശങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കായി ആധാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റയുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ ആധാർ ബയോമെട്രിക് വിശദാംശങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ:

ഒരു 16 അക്ക വെർച്വൽ ഐഡി (VID) ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക: നിങ്ങളുടെ ആധാർ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും/അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും മുമ്പ്, VID മാത്രമേ ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാനാവൂ എന്നതിനാൽ, 16 അക്ക വെർച്വൽ ഐഡി (VID) സൃഷ്ടിക്കുക. UIDAI ഡാഷ്‌ബോർഡിലെ "വെർച്വൽ ഐഡി സൃഷ്‌ടിക്കുക" എന്ന സേവനം വഴിയോ 1947 എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ 1947-ലേക്ക് SMS അയച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു VID സൃഷ്‌ടിക്കാം: RVID [UID-യുടെ അവസാന 4 അല്ലെങ്കിൽ 8 അക്കങ്ങൾ] (ഉദാ. RVID 1234). https://myaadhaar.uidai.gov.in/genericGenerateOrRetrieveVID എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലും VID ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം.

VID ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആധാർ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു:

1. UIDAI വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക: ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലെ 'ആധാർ സേവനങ്ങൾ' വിഭാഗം ആക്‌സസ് ചെയ്യുക.

2. 'ലോക്ക്/അൺലോക്ക് ബയോമെട്രിക്സ്' തിരഞ്ഞെടുക്കുക: 'ലോക്ക്/അൺലോക്ക് ബയോമെട്രിക്സ്' ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

3. നിങ്ങളുടെ VID നൽകുക: നിങ്ങളുടെ 16 അക്ക വെർച്വൽ ഐഡി (VID) നൽകുക.

4. നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥിരീകരിക്കുക: നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ച സുരക്ഷാ കോഡ് നൽകുക.

5. നിങ്ങളുടെ ബയോമെട്രിക്‌സ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുക: നിങ്ങളുടെ ബയോമെട്രിക്‌സ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടരുക.

6. സ്ഥിരീകരണം സംരക്ഷിക്കുക: നിങ്ങളുടെ ബയോമെട്രിക്സ് വിജയകരമായി അൺലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലഭിച്ച സ്ഥിരീകരണ സന്ദേശം സംരക്ഷിക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here