സിലിണ്ടർ വിതരണത്തിന് ആളില്ല: തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിൽ!!!

0
33
സിലിണ്ടർ വിതരണത്തിന് ആളില്ല: തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിൽ!!!
സിലിണ്ടർ വിതരണത്തിന് ആളില്ല: തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിൽ!!!

സിലിണ്ടർ വിതരണത്തിന് ആളില്ല: തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിൽ!!!

നവംബർ 5 മുതൽ എൽപിജി ഡ്രൈവർമാർ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്ന് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ഡ്രൈവർമാരുടെ വേതന വർധനവ് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചാണ് ഈ പണിമുടക്കിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഈ സമരം സംസ്ഥാനത്തെ 7 പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും തൽഫലമായി പ്രാദേശിക ജനങ്ങൾക്കുള്ള പാചക വാതക വിതരണം തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വേതന കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീണ്ട ചർച്ചകൾ തീരുമാനമാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് സമരം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നതിനായി തൊഴിലാളികൾ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചവരെ പ്രതീകാത്മക പണിമുടക്കിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here