ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ വാർത്ത: ഇനി അവസാനനിമിഷവും ടിക്കറ്റ് ലഭ്യം!!!

0
11
ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ വാർത്ത: ഇനി അവസാനനിമിഷവും ടിക്കറ്റ് ലഭ്യം!!!
ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ വാർത്ത: ഇനി അവസാനനിമിഷവും ടിക്കറ്റ് ലഭ്യം!!!

ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ വാർത്ത: ഇനി അവസാനനിമിഷവും ടിക്കറ്റ് ലഭ്യം!!!

രാജ്യത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 3,000 പുതിയ ട്രെയിനുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് തിരക്ക് ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. നിലവിലെ യാത്രക്കാരുടെ ശേഷി 800 കോടിയിൽ നിന്ന് 1000 കോടിയായി ഉയർത്താനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖ്യയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അധിക ട്രെയിനുകൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. യാത്രാ സമയം കുറയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മന്ത്രി വൈഷ്ണവ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, ട്രെയിൻ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും റെയിൽ ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെടുത്തി. നിലവിൽ 69,000 പുതിയ കോച്ചുകളുള്ള റെയിൽവേ പ്രതിവർഷം അയ്യായിരത്തോളം പുതിയ കോച്ചുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു, ഇത് ഓരോ വർഷവും 200 മുതൽ 250 വരെ പുതിയ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 5,000 കിലോമീറ്റർ ട്രാക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ആയിരത്തിലധികം ഫ്‌ളൈ ഓവറുകളും അണ്ടർപാസുകളും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here