ഓയിൽ ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023-3,40,000 വരെ ശമ്പളം || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക!!!

0
34
ഓയിൽ ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023-3,40,000 വരെ ശമ്പളം || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക!!!
ഓയിൽ ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023-3,40,000 വരെ ശമ്പളം || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക!!!

ഓയിൽ ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023-3,40,000 വരെ ശമ്പളം || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക!!! ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, ഡയറക്ടർ (പര്യവേക്ഷണം & വികസനം) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവർ പോസ്റ്റിനായി മികച്ച ശമ്പള പാക്കേജുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉടൻ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 31-10-2023 ആണ്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

പോസ്റ്റിന്റെ പേര്:

ഡയറക്ടർ (പര്യവേക്ഷണവും വികസനവും)

പ്രായപരിധി:

അപേക്ഷകരുടെ കുറഞ്ഞ പ്രായം 45 വയസ്സ് ആയിരിക്കണം.

ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും പരിചയവും:

അപേക്ഷകൻ ജിയോളജി/ജിയോഫിസിക്‌സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദധാരിയോ ആയിരിക്കണം.

അപേക്ഷകന് കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഈ തസ്തികയുടെ ശമ്പളം:

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 1000 രൂപ വരെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. 180000 – 340000/-.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

അഭിമുഖത്തിലൂടെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

കേരള PSC LD ക്ലർക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2023 ഔട്ട് – അക്കൗണ്ടന്റ്/ കാഷ്യർ/ ക്ലർക്ക് കം അക്കൗണ്ടന്റ്/ ഗ്രേഡ് II അസിസ്റ്റന്റ് ഹാൾ ടിക്കറ്റും പരീക്ഷാ തീയതിയും ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!

ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം:

അപേക്ഷകർ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം

Secretary,

Public Enterprises Selection Board, Public Enterprises Bhawan,

BlockNo. 14, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ:

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 31-10-2023

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ:

NOTIFICATION LINK

WEBSITE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here