ഈ ആളുകൾക്ക് 6 മാസത്തെ പ്രസവാവധി ലഭിച്ചു – സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

0
38
ഈ ആളുകൾക്ക് 6 മാസത്തെ പ്രസവാവധി ലഭിച്ചു - സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!
ഈ ആളുകൾക്ക് 6 മാസത്തെ പ്രസവാവധി ലഭിച്ചു - സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

ഈ ആളുകൾക്ക് 6 മാസത്തെ പ്രസവാവധി ലഭിച്ചു – സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ 12 മാസത്തെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മുഴുവൻ വേതനത്തോടും കൂടി പ്രസവാവധി അനുവദിച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്ന് താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വനിതാ ജീവനക്കാർക്കും ആറ് മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി നൽകണമെന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അടുത്തിടെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.പുതുച്ചേരി മന്ത്രിസഭായോഗം ഇത് തീരുമാനിക്കുകയും തീരുമാനത്തിന് ഇപ്പോൾ പുതുച്ചേരി ഗവർണർ അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ വനിതാ ഹോം ഗാർഡുകൾക്കും ആറ് മാസത്തെ പ്രസവാവധി നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here