നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണോ ?? നവംബർ 22-ന് അഭിമുഖം നടത്തുക – ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക!!

0
18
നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണോ ?? നവംബർ 22-ന് അഭിമുഖം നടത്തുക - ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക!!
നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണോ ?? നവംബർ 22-ന് അഭിമുഖം നടത്തുക - ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക!!

നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണോ ?? നവംബർ 22-ന് അഭിമുഖം നടത്തുക – ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക!!

തപാൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് / ഗ്രാമീണ തപാൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാർ മുഖേന വിപണനം ചെയ്യാൻ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്ന താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ചെന്നൈ സിറ്റിയിലെ പിഒഎസിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിൽ 'വാക്ക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ'വിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. സെൻട്രൽ ഡിവിഷൻ, 22.11.2023 [ബുധൻ] 10:00 മണിക്ക്. യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 10-ാം പാസായിരിക്കണം, 18 വയസ്സും അതിന് മുകളിലും പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം, കൂടാതെ തൊഴിലില്ലാത്ത/സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾ, ഏതെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ മുൻ-ലൈഫ് ഉപദേശകർ/മുൻ ഏജന്റുമാർ, വിമുക്തഭടന്മാർ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നവരായിരിക്കണം. , അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർ, മഹിളാ മണ്ഡലം പ്രവർത്തകർ, വിരമിച്ച അധ്യാപകർ, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള വ്യക്തികൾ. അഭിലഷണീയമായ യോഗ്യതകളിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിൽ പരിചയം, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ/ലോക്കൽ ഏരിയ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ചെന്നൈ സിറ്റിയിലെ താമസസ്ഥലം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രായം, വിലാസം എന്നിവയുടെ ഒറിജിനൽ, രണ്ട് സിറോക്സ് പകർപ്പുകൾ, മൂന്ന് പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ എന്നിവ സഹിതം അഭിമുഖത്തിന് കൊണ്ടുവരണം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അഭിമുഖത്തിന് ശേഷം നാഷണൽ സേവിംഗ്‌സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻഎസ്‌സി) / കിസാൻ വികാസ് പത്ര (കെവിപി) രൂപത്തിൽ 5000 രൂപ കാഷ് സെക്യൂരിറ്റിയായി നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here