ജാഗ്രത പാലിക്കുക: ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു പ്രധാന സന്ദേശം!!!

0
27
ജാഗ്രത പാലിക്കുക: ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു പ്രധാന സന്ദേശം!!!
ജാഗ്രത പാലിക്കുക: ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു പ്രധാന സന്ദേശം!!!

ജാഗ്രത പാലിക്കുക: ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു പ്രധാന സന്ദേശം!!!

ടിക്കറ്റില്ലാത്ത യാത്രക്കാരെയോ ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷൻ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഐഡി കാർഡുള്ളവരെയോ തിരിച്ചറിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നവംബർ അവസാനം വരെ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ കാമ്പയിൻ തുടരും. നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. എമർജൻസി ക്വോട്ട ടിക്കറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, കാൻസർ രോഗികൾ എന്നിവർക്ക് അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ റിസർവേഷൻ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുമായി യോജിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമഗ്രമായ പരിശോധനയ്ക്കും കാമ്പയിൻ ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ചീഫ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ മാനേജർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സംരംഭം.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here