സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഏഴാം പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം || അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!

0
28
സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 - ഏഴാം പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം || അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!
സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 - ഏഴാം പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം || അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!

സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഏഴാം പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം || അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!! സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർമാർ, അക്കൗണ്ടന്റ്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, മറ്റ് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആകെ 05 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ഫീൽഡിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 27.10.2023 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

  • പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർമാർ, അക്കൗണ്ടന്റ്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, മറ്റ് വിവിധ തസ്തികകൾ.
  • ഒഴിവുകൾ: 05
സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 യോഗ്യത:-

പ്രായപരിധി:- 40 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

യോഗ്യത:- അപേക്ഷകർ ആവശ്യമായ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും 7th / ഡിഗ്രി / B.E / B.Tech പ്ലസ് ഡാറ്റാ എൻട്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കണം.

ശമ്പളം:- 18,390 രൂപ മുതൽ 24,520 രൂപ വരെ ശമ്പളം വാഗ്ദാനം ചെയ്യും.

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ:-

Notification Link

Official Site

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here