എസ്ബിഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾ യോഗ്യർ || ഉയർന്ന ശമ്പളം!!!

0
9
എസ്ബിഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 - ബിരുദധാരികൾ യോഗ്യർ || ഉയർന്ന ശമ്പളം!!!
എസ്ബിഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 - ബിരുദധാരികൾ യോഗ്യർ || ഉയർന്ന ശമ്പളം!!!

എസ്ബിഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾ യോഗ്യർ || ഉയർന്ന ശമ്പളം!!! സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡാറ്റാ അനലിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിരുദധാരികൾക്ക് ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉടൻ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 27-11-2023 ആണ്. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾക്ക് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

  • പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ്
  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ്: 4
പ്രായപരിധി:

അപേക്ഷകരുടെ പ്രായപരിധി 25 നും 35 നും ഇടയിലാണ്.

ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും പരിചയവും:
  • അപേക്ഷകർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി/ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ എംസിഎ/ എംഎസ്‌സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സിൽ ബിഇ/ ബിടെക്/ ഡാറ്റാ സയൻസിൽ എംഎസ്/ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  • ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ സയൻസ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ആർ/ പൈത്തൺ/ എസ്‌ക്യുഎൽ/ തുടങ്ങിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള എസ്‌പിഎസ്‌എസ്/ഡാറ്റാ ഇന്റർപ്രെറ്റേഷൻ മേഖലയിലെ ബാങ്ക്/പിഎസ്‌യു/കോർപ്പറേറ്റിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷം.
  • ആർ & പൈത്തണിൽ 2-3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭികാമ്യം.
ഈ തസ്തികയുടെ ശമ്പളം:

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി ആവശ്യകതകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

ഇന്റർവ്യൂ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം:

അപേക്ഷകർ ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം bank.sbi/web/careers.

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ:

അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി: 27-11-2023

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ:

NOTIFICATION LINK

WEBSITE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here